Ny plan for Dalane

Gamle trehus ved elven i Sogndalstrand

Etter to år med god dialog og samarbeid har Dalane fått en fornyet plan for regionen. Fylkestinget vedtok Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane 2019-2030 den 11. juni 2019.

Planens hovedmål beskriver regionens tilstand i 2030:

I Dalane er det attraktivt å bo, arbeide, drive næring og reise

I tillegg til hovedmålet er det seks delmål med tilhørende strategier.

Planen skal bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale virkemidler for å nå målet. Den legger felles og langsiktige rammer for arealbruk og transport i de fire Dalane-kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Et eget handlingsprogram beskriver konkrete tiltak og prosesser som staten, fylkeskommunen og kommunene skal ha ansvaret for. Styringsverktøyene i planen er retningslinjer og regional planbestemmelse for handel.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson