Nærturområdene når ikke opp i planleggingen

Mann med barnevogn på skogssti

Bilde: Elisabeth Tønnessen.

Den lokale turveien er landets mest brukte aktivitetsarena – og et av de viktigste og billigste "idrettsanleggene" for folkehelsa. Likevel taper slike anlegg gjennomgående kampen om kroner og arealer, ifølge en fersk NMBU-studie.

Hvis vi inkluderer turstier og turløyper i vurderingen av idrettsanlegg, ser vi at de topper listen for antall brukere, både blant kvinner og menn, og uavhengig av sosial klasse. Det å tilrettelegge turområder i nærhet til boligområdene, kan bidra til å nå nasjonale mål i folkehelsearbeidet, spesielt når det gjelder å utjevne sosialt betingete ulikheter i helse. 

NMBUs forskere finner likevel at prioriteringen av nærturtiltak er svakt forankret og planene er lite forpliktende, trass i uttalte ambisjoner. Arealplanleggingen for nærtur er svakt forankret, både i kommunene og fylkeskommunene. Det utpekes i liten grad som et strategisk satsingsområde i planstrategiene.

Studien avdekker blant annet "manglende gjennomslag for nærtur som et strategisk felt og at heller ikke friluftsliv antakelig inngår i fylkeskommunenes eller kommunenes overordnete strategiske tenking." Nærturområdene inngår ofte i tematiske planer, som omhandler idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, men nærturtiltakene når i liten grad opp i handlingsprogrammer eller økonomiplaner. 

Rapporten kan lastes ned fra NMBUs nettside.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson