Mulighetene i Dalane

Gammelt sjøkart av kystlinjen i Eigersund og Sokndal

Vi må fokusere på mulighetene som Dalane har som region, når vi lager en regionalplan for Dalane. Derfor har fylkeskommunen laget et oversiktsdokument over de fire kommunene lengst sør i fylket. 

Dalane består av fire kommuner: Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Dette er de fire sørligste kommunene i Rogaland. Med bratte fjell og lange daler, har Dalane tidligere vært en lite tilgjengelig region. I dag har Dalane en sterk tilknytning til den større bo- og arbeidsmarkedsregionen lengre nord på Jæren, samtidig som mange av innbyggerne søker arbeid og tjenester innad i Dalane. 

Arbeidet med Regionalplan for Dalane er i full gang. Planen er en revidering av fylkesdelplan for areal og transport i Dalane 2005-2015.  Se mer informasjon om prosessen her. 

Dalane har en sterk regionidentitet. Kommunene i Dalane er gjensidig avhengige av hverandre. Én arbeidsplass i én kommune er også viktig for nabokommunen. Det felles bo- og arbeidsmarkedet ser ut til å være mye viktigere i Dalane enn for eksempel i Ryfylke, der flere av kommunene nærmest er selvforsynte mini-regioner.

Årsaken til høy grad av samhandling er forklart med fire store bedrifter: Covent i Bjerkreim, Aker Solutions i Eigersund, Titania i Sokndal og NorDan i Lund. Disse bedriftene er regionens styrke, men det er også sårbart med alle eggene i en kurv. Det ensidige arbeidsplasstilbudet basert på få hjørnesteinsbedrifter er en utfordring for regionen.

Flere kompetansearbeidsplasser, gjerne statlige, vil kunne gjøre det mer attraktivt for unge mennesker fra regionen å vende tilbake til regionen etter fullført utdanning. Partnere har gjerne samme utdanningsnivå og trenger også jobbmulighet for å ville etablere seg. Kommuneorganisasjonene er også kompetansearbeidsplasser. I kvinnedominerte yrker er heltidsstillinger som det går an å leve av viktig.

Del denne artikkelen på: