Kast ikke stein, gjenbruk den!

Gravemaskin slipper grus på en lastebil

Hvorfor kjører vi så mye rundt med overskuddsmasser fra bygg- og anleggsindustrien? Kjører «gammel grus» på tippen, mens byggeprosjektet ved siden av bestiller inn akkurat det samme fra steinbruddet? Hva hvis de to visste om hverandre?

Dette skal Rogaland fylkeskommune nå gjøre noe med. Vi skal få utviklet en elektronisk løsning hvor bygg- og anleggsbransjen kan registrere sine overskuddsmasser og koordinere transport. Løsningen vil dermed kunne «matche» de som har behov for masser og transport med de som trenger masser og kan hjelpe med transport. En slags Finn.no for stein og jord! Løsningen vil også gi bransjen en bedre oversikt over overskuddsmasser i regionen slik at man kan se om det er mulig å gjenbruke massene i nærheten, gjenvinne massene til et nytt produkt på et anlegg eller brukes til samfunnsnyttig utfylling i stedet for å kjøres til deponi. Vi må gjenbruke mer og kaste mindre.

Vi trenger dyktige folk som kan være med å utvikle den beste løsningen.  Oppdraget er nå ute på anbud, hjelp oss å spre informasjonen! 

I dag kjøres alt for mye overskuddsmasser rett til tipp og deponi uten at man først sjekker om massene kan brukes et annet sted. Det kjøres i tillegg alt for mange tomme returlass. Flere studier anslår at 20-30 % av klimautslipp i bygg- og anleggsbransjen kommer fra transport.

Forestill deg en verden hvor en lastebil med overskuddsmasser fra én byggeplass heller kan kjøre til en annen byggeplass i nærheten hvor disse massene kan benyttes i stedet for å kjøre lange distanser med massene til en tipp. Samtidig slepper den andre byggeplassen å få tilført store mengder byggeråstoff fra et steinbrudd. Hvis vi får til en god løsning som bygg- og anleggsbransjen kan bruke, kan vi spare en god del klimagassutslipp bare ved å redusere kjøringen. Dessuten vil gjenbruk av masser, for eksempel stein som blir sprengt ut før bygging, redusere utslippene enda mer.

Dette prosjektet er en del av  regionalplan for massehåndtering på Jæren. Der er målet å gjenbruke og gjenvinne mest mulig overskuddsmasser, og at så lite som mulig skal til deponi. Overskuddsmasser blir i dag sett på som avfall, men massene har en verdi, hvis vi bare vet hvor og hvordan de kan brukes. Hvis vi lykkes, kan vi skape et marked for gjenbruksmassene, hvor entreprenørene kan selge massene, fremfor å betale for å deponere de.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson