Hvordan skaper vi helsefremmende lokalsamfunn?

Illustrasjon av nærmiljø

I tre år har 40 kommuner samlet kunnskap og utviklet metoder for å skape gode lokalsamfunn. Nå har du anledning til å få med deg kunnskapen og erfaringene.

Folkehelse skapes der vi bor, lever og arbeider. Men hva kjennetegner et helsefremmende og sosialt bærekraftig lokalsamfunn? Hva bidrar til trivsel og livskvalitet? Hvordan kan medvirkning og samskaping bli en naturlig del av lokalt plan- og utviklingsarbeid? Hvordan kan kommuner og utdanningsinstitusjoner samarbeide bedre om kunnskapsutvikling? Hvordan frembringe kunnskap om dette, og ikke bare informasjon? Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for å styrke sosial bærekraft, og for å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftsmål. I perioden 2015–2018 har 40 kommuner i åtte fylker gjennomført ulike prosjekter for å utvikle helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn.

I Rogaland har Stavanger, Randaberg og Tysvær vært med.  Les mer om prosjektet i Rogaland her. 

Nå har du en unik mulighet til å lære av erfaringene fra disse prosjektene, når de oppsummeres på en konferanse i Stavanger i november. I dette prosjektet har Helsedirektoratet også samarbeidet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Husbanken. Det er Rogaland fylkeskommune i samarbeid med Helsedirektoratet og 7 andre prosjektfylker som arrangerer konferansen.

Håper vi ses i Stavanger 21. og 22. november for å lytte, lære og diskutere! 

Registrering skjer via nettsiden www.godelokalsamfunn.com

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson