Befolkningsnedgang på slutten av 2017

Befolkningsnedgang på slutten av 2017

I fjerde kvartal i 2017 ble det i Rogaland registrert en befolkningsnedgang på 174 personer. Grunnen er at flere flytter fra Rogaland enn de som flytter hit. 

Fødselsoverskuddet på 621 personer holder seg innenfor normalen. Men det var så mange flere som flyttet fra Rogaland enn de som flyttet hit, at det opphever fødselsoverskuddet. Det var 389 flere som flyttet fra Rogaland til andre steder i Norge enn de som flyttet hit (negativ netto flytting). Det var også 406 flere som flyttet fra Rogaland til utlandet enn de som innvandret hit (negativ netto innvandring). Med unntak av fjerde kvartal i 2016 er dette den eneste gangen på de siste årene at befolkningen i Rogaland har gått ned.

Nettstedet Rogaland Statistikk har mer detaljert informasjon om befolkningsutvikling og andre demografiske indikatorer.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson