Plan Rogaland

Her finner du veiledning og informasjon om regionale planer, strategier og viktige tema i planlegging.

Aktuelt

Herdis Sigurgrimsdottir 14. august 2019
Gamle trehus ved elven i Sogndalstrand

Ny plan for Dalane

Etter to år med god dialog og samarbeid har Dalane fått en fornyet plan for regionen. Fylkestinget vedtok Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane 2019-2030 den 11. juni 2019.

Les mer
Elin Valand 01. juli 2019
Siloballer i sjø. Foto: Gudrun Kristensen

Planprogram for klimatilpasning vedtatt

Planprogrammet til regionalplan for klimatilpasning ble vedtatt av Fylkestinget 12. juni. Planprogrammet beskriver kort sagt hva som skal gjøres og hvilken type medvirkning som er planlagt i planprosessen.  

Les mer
Elin Valand 08. april 2019
Hafrsfjord. Foto: Frøydis Folgerø

Revidering av vannforvaltningsplan

Det er nå startet opp revidering av Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland. Planprogram og utfordringsdokument er sendt på høring og offentlig ettersyn, med høringsfrist 4. juli.

Les mer