Plan Rogaland

Her finner du veiledning og informasjon om regionale planer, strategier og viktige tema i planlegging.

Aktuelt

Hilde Gunn Bjelde 06. februar 2019
Regionalplan Jæren 2050 - Planforslag på høring

Regionalplan Jæren 2050 - Planforslag på høring

Forslag til regionalplan for Jæren er nå klart for høring og offentlig ettersyn. 
"En bærekraftig og endringsdyktig region" er visjonen til den nye planen, som vi tror at regionen med alle sine ressurser har gode muligheter for å leve opp til. 
Planen er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn, og alle interesserte er velkomne til å sende inn innspill og tilbakemeldinger. 

Les mer
Herdis Sigurgrimsdottir 18. desember 2018
Gravemaskin slipper grus på en lastebil

Kast ikke stein, gjenbruk den!

Hvorfor kjører vi så mye rundt med overskuddsmasser fra bygg- og anleggsindustrien? Kjører «gammel grus» på tippen, mens byggeprosjektet ved siden av bestiller inn akkurat det samme fra steinbruddet? Hva hvis de to visste om hverandre?

Les mer
Elin Valand 11. februar 2019
Tørkesommeren 2018. Ålgård. Foto: Reidun S. Skjørestad

Planprogram for klimatilpasning på høring

Planprogrammet for regionalplan for klimatilpasning er ute til høring og offentlig ettersyn. Målet er at planen skal bidra til et mer klimatilpasset samfunn.  Høringsfristen er 22. mars. 

Les mer