St. Olav videregående skole, renholdere.

Søknadsfrist: 27. Januar 2017

St. Olav videregående skole 

Renholdere 
Saksnummer: 16/303 

St. Olav vgs søker renholdere i forbindelse med overgangen til renholdere som er fast ansatt på skolen. Renholdet er tenkt delt inn i 6 poster. 2 stillinger er hele med arbeidstid ca. 08:00 – 18:00, mens 4 stillinger er i 50% og med arbeidstid fra ca. 14:00 – 18:00. 

Det kreves relevant fagbrev for stillingene. 

Lønn- og arbeidsvilkår ihht gjeldende lov- og avtaleverk. 

Nærmere opplysninger fås av avdelingsleder Eivind Sædberg (472 59 577).  

 Link til elektronisk søknadsskjema ( https://kommune24-7.no/1100/1100_703101v

Søknadsfrist: 27. Januar 2017 

Del denne artikkelen på: