Skeisvang videregående skole, avdelingsbibliotekar.

Søknadsfrist: 22. januar 2017 

Skeisvang vgs er en stor og attraktiv skole med 720 elever og 85 ansatte. Skolen tilbyr både studiespesialiserende utdanningsprogram og musikk, dans og drama. vi ønsker medarbeidere som har evne til å bygge gode relasjoner til elevene og som er gode formidlere. Skeisvang vgs er en utfordrende og spennende arbeidsplass som legger stor vekt på både ansattes og elevers trivsel og utvikling. 

Avdelingsbibliotekar 
Saksnr. 17/170 

Ved Skeisvang videregående skole er det ledig 100% stilling som bibliotekar fra 1. mai 2017.  

Skolebiblioteket er et faglig og sosialt møtepunkt på skolen og har en sentral rolle i læringsarbeidet og skal være en aktiv arena for kunnskapstilegnelse. Den som tilsettes er ansvarlig for å administrere skolebiblioteket, og bibliotekaren må være glad i å jobbe med ungdom og ha et ønske om å fremme leselyst og nysgjerrighet. 

Vi søker en serviceinnstilt, selvstendig, fleksibel og engasjert bibliotekar som involverer seg i utviklingen av bibliotekstjenestene. Bibliotekaren må ha god informasjonskompetanse og formidlingsevne, slik at biblioteket blir en integrert del av skolens pedagogiske virksomhet. Den som tilsettes må ha et reflektert forhold til bibliotekets rolle i en digitalisert skole og ha gode ferdigheter i bruk av IKT.  

Bibliotekaren har ansvar for skolens lærebøker. 

Søker må ha godkjent bibliotekfaglig utdanning innen bibliotek- og informasjonsvitenskap på universitets- eller høgskolenivå.  

Personlig egnethet vektlegges. 

Lønn etter avtale. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:  
Avdelingsleder Eva Tveita på tlf. 52 70 37 37/ 48 10 12 08 

 Link til elektronisk søknadsskjema ( https://kommune24-7.no/1100/1100_703101v

Søknadsfrist: 22. januar 2017 

Del denne artikkelen på: