Leder fylkesveg søkes

Lasterbiler i fart på vei

Vi søker nå en samfunnsengasjert leder som vil være med å etablere og utvikle en fylkesvegadministrasjon. Vedkommende vil ha ansvar for å lede arbeidet med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesvegnettet i Rogaland, innenfor vedtatte rammer, planer og prioriteringer.

Rogaland fylkeskommune står foran spennende utfordringer som følge av regionreformen. Fra 1.1.2020 skal fylkeskommunen overta ansvaret for planlegging, forvaltning, utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene som i dag utføres av Statens vegvesen (SAMS vegadministrasjon). Årlig omsetning (drift og investering) vil utgjøre ca. 1,5 milliarder kroner. Det er 2500 km fylkesveg i Rogaland, og det vil være 150-200 medarbeidere knyttet til oppgavene som skal utføres. Ansatte i Statens vegvesen vil bli overført til fylkeskommunen.  

Vi ser etter kandidater med solid fagkunnskap, relevant høyere utdanning og dokumentert god ledererfaring. Administrativ og økonomisk kompetanse samt erfaring fra utviklings- og omstillingsarbeid vil vektlegges. Vi ønsker oss en strategisk, dyktig leder med evne til å engasjere og skape gode resultater gjennom andre.

Fylkeskommunen tilbyr utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fellesskap og nettverk for faglig og sosial kontakt mellom ledere i Rogaland fylkeskommune.

Stillingen rapporterer for tiden til fylkessamferdselssjefen. Det tas forbehold om eventuelle organisatoriske endringer og justeringer som kan skje i det videre organisasjonsutviklingsarbeidet.

Ved tilsetting vektlegges en helhetsvurdering av søkernes formal- og realkompetanse samt personlig egnethet. Søkere må kunne vise til gode referanser fra tidligere lederstillinger. 

Tiltredelse snarest. 

Søknadsfrist 17. februar 2019

Mercuri Urval bistår fylkeskommunen i rekrutteringen. Se  www.mercuriurval.no for fullstendig utlysing. 
Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver inntil søknadsfristens utløp. Vi gjør oppmerksom på at prosessen gjennomføres i samsvar med offentlighetsloven

Spørsmål til stillingen

Kontakt Mercuri Urval ved:
Silje Bolset, 975 59 049 
Gro Reinertsen, 975 59 058

Kontaktpersoner i Rogaland fylkeskommune 

Assisterende fylkesrådmann Håkon Schwalb, 975 98 326
Samferdselssjef Gottfried Heinzerling, 482 07 228,
e-post: gottfried.heinzerling@rogfk.no 

Del denne artikkelen på: