Fylkesrådmann søkes

Syklist foran fylkeshuset

Nåværende fylkesrådmann fratrer stillingen og det skal nå ansettes ny fylkesrådmann i Rogaland fylkeskommune.

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere, med nær 4.000 ansatte.  Fylkeskommunen driver 25 videregående skoler og 2 skolesentre, har overordnet ansvar for samferdsel og kollektivtrafikk, regional planlegging og næringsutvikling, samt kulturvern, regionalt kulturarbeid og tannhelse. En rekke nye oppgaver vil bli overført til fylkeskommunen de kommende årene som følge av regionreformen. 

Fylkeskommunens plattform for ledelse sier at ledere i fylkeskommunen skal være inkluderende, strategiske, nyskapende og ha god rolleforståelse. 

Den nye fylkesrådmannen må ha:

 • strategiske evner og være visjonær
 • betydelig ledererfaring, gjerne fra større organisasjoner
 • erfaring fra omstillingsarbeid og endringsledelse
 • forståelse for digitalisering og utvikling av fremtidsrettede tjenester
 • god kjennskap til offentlig sektor
 • gode relasjonelle ferdigheter
 • handlekraft og gjennomføringsevne
 • relevant høgskole- eller universitetsutdanning

Den riktige kandidaten er:

 • åpen, inkluderende, synlig og samlende
 • opptatt av å videreutvikle et strategisk lederskap med fokus på klare mål, gode planprosesser og helhetlig styring
 • opptatt av å jobbe langsiktig og helhetlig
 • beslutningsdyktig og målbevisst
 • tydelig i krav og forventninger og samtidig flink til å delegere
 • nyskapende og opptatt av å videreutvikle organisasjonen for å møte de muligheter fylket står overfor bl.a. gjennom regionreformen, sams veiadministrasjon mv
 • en lagspiller som har evne til å motivere og engasjere sine medarbeidere og som er opptatt av et godt samspill med de ansatte og deres organisasjoner.

Søknadsfrist: 9. september, 2018

Kontaktperson i Rogaland fylkeskommune:

 • Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, 907 22 027

Kontaktperson hos NGS Global:

Henvendelse sendes til NGS Global via  www.ngs-global.no

All informasjon vil bli behandlet strengt konfidensielt. Ingen informasjon blir videreformidlet til Rogaland fylkeskommune før det er klarert med kandidaten. Ved søknadsfristens utløp må interessenter ha valgt om de ønsker å være kandidat eller ikke.

Del denne artikkelen på: