Meld fra om mobbing

Dette er en elektronisk varslingskanal for elever, foreldre og foresatte.

Her kan du varsle om at du selv, eller en annen elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen. Dette kan for eksempel skyldes mobbing, vold, diskriminering, trakassering, utenforskap eller andre forhold.

Du trenger ikke å bruke denne elektroniske varslingskanalen, du kan også si ifra til en som jobber på skolen direkte, på telefonen eller på e-post. Det velger du selv.

Elektronisk varslingskanal
(klikk på Direkte til skjema på neste side)

Etter at du melder ifra om at du ikke har det bra, skal skolen ta kontakt med deg, og dere skal i samarbeid lage en aktivitetsplan med tiltak for å sikre at du får et trygt og godt skolemiljø. Det er skolen som har ansvaret for at dette blir gjort, men det er viktig at du forklarer hva du synes er vanskelig og hva du tror kan hjelpe for å løse problemet.

Husk at alle elever har krav på et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette står i opplæringsloven § 9A-2. Dersom du eller en annen elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen, er skolen forpliktet til å hjelpe.

Del denne artikkelen på: