Dette skjer uke 2

Dette skjer uke 2

Solamøtet og feiring av 75-års jubileet til Egersund Røde kors står på agendaen denne uken:

Fylkesordførerens kalender

Mandag 9. januar
Solamøtet
 
Tirsdag 10. januar           
Offisiell åpning av Høgskolen på Vestlandet, Haugesund kl 11
 
Onsdag 11. januar          
Møte i arbeidsutvalget for Jernbaneforum Sør, Kristiansand kl 10
Møte med ungdomspolitikerne ang. Bypakke Nord-Jæren, Statens Vegvesen kl 18
 
Torsdag 12. januar
Møte styringsgruppa for sykkelby Egersund, SVV kl 09
Møte mellom fylkeskommunen, Måltidets hus og SUS, fylkeshuset kl 14
 
Fredag 13. januar
Telefonmøte AU Vestlandsrådet, kl 09
Valgkomite for Høgskulen Landbruk/bygdeutvikling, Høgskulen Landbruk/bygdeutvikling kl 13
Møte med Utstein Pilegrimsgard, Utstein kloster kl 17 

Lørdag 14. januar
Røde kors-huset i Egersund, 75-årsfeiring av Røde kors Egersund, kl 14

Arrangementer

Prosjektverksted ved Regionalt forskingsfond Vestlandet

9. jan. 09.00 - 12.00 | Måltidets hus

Hvordan lage en god søknad om hovedprosjekt til Regionalt forskingsfond Vestlandet til fristen 15.02.2017. 

Det blir fokus på hva som må vektlegges for å oppnå god vurdering av søknaden. Det blir også lagt vekt på veiledning til budsjettering, organisering og utfylling av skjema som del av søknaden. 
Påmeldingsfristen har gått ut.
Se oversikt over kommende arrangementer på rogfk.no:  http://www.rogfk.no/Arrangementer

Del denne artikkelen på: