Dette skjer uke 13

Dette skjer uke 13

Fylkesutvalg, prisutdeling til unge forskere og konferanse om hva som kjennetegner den gode skolen er blant aktivitetene på agendaen denne uken. 

Mandag 27. mars
Interne møter
Kl 13.00 Utbyggingspakken Jæren, fylkeshuset
 
Tirsdag 28. mars
Kl 10.30 Årskonferanse Fjordvegen Rute 13, Scandic Stavanger Forus Hotel
Kl 12.00 Fylkesutvalget 
Kl 18.00 Utdeling av priser til unge forskere, Jærmuseet
 
Onsdag 29. mars
Kl 09.00 Kommunebesøk i Sokndal
Kl 13.00 Forhandlinger byvekstavtalen, fylkeshuset
 
Torsdag 30. mars
Kl 09.00 Vestlandskonferansen, Clarion Hotel Stavanger
Kl 17.00 Ta imot underskrifter for å anlegge bybane
Kl 18.00 Åpne kunstutstilling på Kunsthall Stavanger
 
Fredag 31. mars
Kl 10.00 Nettmøte Bypakke Nord-Jæren

Politiske møter

Tirsdag 28. mars
 Kl 12.00 Fylkesutvalg, fylkeshuset

Arrangementer
Hva kjennetegner den gode skolen?

Dato: 28. og 29. mars
Tid: 08.30
Sted: Scandic Maritim Hotell, Haugesund

Opplæringsavdelingen, Rogaland fylkeskommune og Haugaland vgs inviterer lærere, rådgivere, ledere, tillitsvalgte og andre interesserte til en spennende to dagers konferanse. 

På talerlisten står bl.a.:

  • Trond Giske
  • Knut Roald
  • Hjalmar Arnø
  • June Breivik
  • Lisbeth Brevik
  • Mari Rege

Mer informasjon:  http://www.rogfk.no/Arrangementer/Hva-kjennetegner-den-gode-skole

Finansieringsmuligheter for bedrifter

Norwegian Smart Care Cluster inviterer til seminar om de ulike finansieringsmulighetene som finnes for bedrifter og offentlig sektor i det offentlige virkemiddelapparatet. 
Blant innleggene er Rogaland fylkeskommune som vil presentere virkemidlene VRI Rogaland og Regionalt forskingsfond Vestlandet.
Dato: 28. mars
Tid: 11.00-14.30
Sted: Måltidets hus

Mer info:  http://www.rogfk.no/Arrangementer/FoU-eksport-og-nye-markeder

Fagseminar om gras og eng

Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO i samarbeid med Grovfór2020 inviterer til fagseminaret Langvarig eng – muligheter og begrensinger.

Det regionalpolitiske målet i Rogaland er eit aktivt og livskraftig matproduserande jordbruk i heile fylket. Godt fór og gode beite er grunnleggjande føresetnader for ein miljø- og klimavenleg og ein kostnadseffektiv produksjon av mat.

Dette krev god kunnskap om jordfysikken i jorda og vedlikehalds- og fornyingsmetodar med og utan pløying.
Dato: 29. mars
Tid: 10.00-16.00
Sted: Vekstloftet, Særheim, Klepp
Mer informasjon:  http://www.rogfk.no/Arrangementer/Fagseminar-om-gras-og-eng

SkatteFUNN Åpen Dag 2017

Forskningsrådet inviterer til SkatteFUNN Åpen dag i samarbeid med Haugesundregionens Næringsforening, Høgskolen på Vestlandet, Innovasjon Norge og Rogaland fylkeskommune.
Dato: 29. mars
Tid: 10.00-14.30
Sted: Høgskulen på Vestlandet, Campus Haugesund
Mer informasjon:  http://www.rogfk.no/Arrangementer/SkatteFUNN-AApen-Dag-2017

Del denne artikkelen på: