Dette skjer uke 12

Dette skjer uke 12

Denne uken starter med en landbrukspolitisk konferanse, der folkevalgte, bønder, representanter fra bondeorganisasjoner mfl. skal diskutere teknologi og klimapolitikk i landbruket. Uken fortsetter med møter i forskjellige utvalg, inkludert opplæring, samferdsel og regional- og kulturutvalget. Her er full oversikt:

Fylkesordførerens kalender

Mandag 20. mars
Landbrukskonferanse, Clarion hotell, Stavanger
 
Tirsdag 21. mars
Jernbaneforum 2017, konferanse i Skur 13, Aker Brygge
 
Onsdag 22. mars
Kl 10.00 Mekling kommuneplan Vindafjord, Fylkesmannen
Kl 13.00 Maggie stiftelsen - Kreftomsorg Rogaland, møte på Stavanger Rådhus
Kl 17.00 Forhandlinger Byvekstavtalen, Sola rådhus
 
Torsdag 23. mars
Kommunemøte nord, Statens vegvesen i Haugesund 
 
Fredag 24. mars
Kl 09.00 Møte om TV-aksjonen, fylkeshuset
Kl 12.15 Møte med ordfører i Stavanger og Vassøy Brokomite
Kl 13.00 Møte i felles referansegruppe for utbyggingspakke Jæren og bypakke Nord-Jæren, samt styringsgruppe for regionalplan Jæren, fylkeshuset
Kl 17.00 Møte med Bygdekvinnelaget Rogaland og Agder, Fidjeland høyfjellshotell

Politiske møter

Mandag 20. mars
 Kl. 11.00 Fylkesrådet for funksjonshemmede, fylkeshuset
Tirsdag 21. mars
 Kl. 10.00 Eldrerådet, fylkeshuset
 Kl. 11.30 Opplæringsutvalget, fylkeshuset
Onsdag 22. mars 
 Kl. 11.30 Samferdselsutvalget, fylkeshuset
 
Torsdag 23. mars
 Kl 09.30 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget, fylkeshuset
 Kl. 11.00 Regional- og kulturutvalget, fylkeshuset

Arrangementer

Landbrukskonferanse

Teknologi har alltid vore ein av hoveddrivarane i landbruket og blir stadig viktigare. I vår smartteknologitid ser vi at teknologien gir mange fordelar, sjølv det også er utfordrande sider.
Er det slik at teknologien ikkje berre medverkar til auka effektivitet og betre ressursbruk, men også kan vere med å løyse klimafloka for det matproduserande jordbruket?
Regjeringa har uttalt at det må betydeleg omstilling til for å nå klimamåla i sektorar som ikkje er ein del av kvotesystemet, altså også jordbruket.
Det vil bli meir klimapolitikk i landbrukspolitikken. Denne konferansen vil gi oss ny kunnskap om kva vi har i vente, både av teknologi og politikk.
Dato: 20. mars
Tid: 08.30-16.00
Sted: Clarion hotel, Stavanger
Mer informasjon:  http://www.rogfk.no/Arrangementer/Landbrukspolitisk-konferanse2

Samling partnerskap for folkehelse

I år arrangerer Rogaland fylkeskommune en egen samling for organisasjonene som er med i partnerskapet for folkehelse. 
Dato: 21. mars
Tid: 09.30-15.00
Sted: Scandic Stavanger City 
Mer info:  http://www.rogfk.no/Arrangementer/Samling-partnerskap-21.3.17

Juss for bibliotekarer
Rogaland fylkesbibliotek og Stavanger bibliotek inviterer bibliotekansatte i Rogaland  til å lære mer om juss og bibliotek.

Dato: 23. mars
Tid: 10.00-14.30
Sted: Sølvberget 

Mer info:  http://www.rogfk.no/Arrangementer/Juss-for-bibliotekarer

Del denne artikkelen på: