Dette skjer uke 1

Logo

Godt nytt år! Her er oversikt over møteaktivitet og arrangementer i uken som kommer:

Fylkesordførerens kalender

Mandag 2. januar
Interne møter
Tirsdag 3. januar
Kl 08.00 Møte ang. teknologivalg, busser med Ove Nodland, fylkeshuset
 
Onsdag 4. januar
Nyttårsmøte Hordaland, Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, Bergen.
 
Torsdag 5. januar
Kl 10.00 Styringsgruppen Bypakken Nord-Jæren
Kl 19.00 Markering av trafikkofrenes dag, Stavanger Domkirke
 
Fredag 6. januar
Kl 08.30 Møte om Gjesdal bompengeselskap, Ålgård

Arrangementer

Trafikkofrenes Dag

5. jan Kl. 15.00 | Stavanger, Haugesund, Bryne, Egersund

Markering av trafikkulykkene 2016

Kl. 15.00 - 17.00: Lysmarkering på vei
Det blir tent en fakkelboks for hver skadet trafikant i rogalandstrafikken i 2016 og satt opp ett kors for hver trafikant som omkom. 
Sted:
Stavanger - Lysmarkering på vei i Hillevåg 
Haugesund - Lysmarkering i Karmsundsgaten
Egersund - Lysmarkering i sentrum
Bryne - Lysmarkering i Arne Garborgsveg

Kl. 18.15 - 18.50: Fakkeltog til minne om trafikkofrene i 2016 
Fakler blir utdelt før start.
Sted:
Stavanger - Fra brannstasjonen til Domkirken 
Haugesund - Rådhusplassen til Vår Frelsers kirke

Kl. 19.00 - 20.00: Minnegudstjeneste Stavanger Domkirke og Vår Frelsers Kirke
Biskopen inviterer spesielt pårørende etter trafikkulykker og trafikkskadde, familie og venner.

Kl. 20.00-21.00: Kirkekaffe i domkirkekjeller og i menighetshuset 
Alle velkommen.

Arrangør: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU), Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk NAF, Den Norske Kirke, Brannvesenet og frivillige organisajoner.

Del denne artikkelen på: