Dette skjer i veke 26

Rogaland fylkeskommune logo

Denne veka skal fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal mellom anna signere kontrakt for Bergelandstunnelen. Ho skal og signere avtale med Jernbanedirektoratet sitt planleggingsbidrag til dobbeltspor på Jærbanen. Frå neste uke har fylkesordføraren ferie.

Fylkesordføraren sin kalender

Tysdag 25. juni
Kl 08.30  Signering kontrakt angåande Bergelandstunnelen, fylkeshuset
Kl 10.00  Styremøte Regionalt forskningsfond Vestlandet, Scandic Stavanger Airport

Onsdag 26. juni
Kl 08.00  Møte med Siri Aavitsland, fylkeshuset
Kl 09.00  Signeringsmøte for endeleg handsaming av avtale med Jernbanedirektoratet om planleggingsbidrag til dobbeltspor på Jærbanen. Fylkeshuset, FU-salen
Kl 10.30  Mekling reguleringsplan for FV47, Åkra Sør. Statens hus.

Fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal har ferie frå 27. juni til 23. juli.

Onsdag 24. juli og laurdag 27. juli deltek ho på Gladmatfestivalen.

Politiske møter

Det er ingen politiske møter denne veka.

 Sjå den politiske møtekalenderen.

Del denne artikkelen på: