Dette skjer i uke 47

Logo Rogaland fylkeskommune

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal skal denne uken ha møter om blant annet energi-utvikling i regionen, tunnelsikkerhet og Gladmat. Hun skal også delta på Jernbaneforum sør hos Næringsforeningen, KS-konferansen i Sandnes og se elevforestillingen Cats på Vågen videregående skole. 

Fylkesordførerens kalender

Mandag 20. november
Interne møter

Tirsdag 21. november
Kl 08.00  Møte med Energy Innovation AS, fylkeshuset
Kl 09.30  Møte med Gladmat AS, fylkeshuset
Kl 10.30  Møte om øvingstunnel med Norwegian Tunnel Safety Cluster ved klyngeleder Helen Roth
Kl 15.30  Møte vedr. mulighet for etablering av energiklynge i Rogaland, rådhuset i Stavanger
Kl 19.00  Cats, Vågen videregående skole

Onsdag 22. november
Kl 10.00  Jernbaneforum sør, Næringsforeningen i Stavanger
Kl 15.00  Møte i valgkomiteen, Norsk Gassforum. Telefonmøte

Torsdag 23. november
Kl 10.30 KS-konferanse, Sandnes

Fredag 24. november
Kl 09.00  Agenda Haugalandet, Haugesund

Politiske møter

Mandag 20. november

Kl 11.00  Fylkesrådet for funksjonshemmede, Fylkeshuset (FU-salen)

Kl 14.30  Opplæringsutvalget, Sola Strand Hotel

Tirsdag 21. november

Kl 11.30  Opplæringsutvalget, Fylkeshuset (FU-salen)

Onsdag 22. november

Kl 11.00  Samferdselsutvalget, Fylkeshuset (FU-salen)

Torsdag 23. november

Kl 11.30  Regional- og kulturutvalget, Fylkeshuset (FU-salen)

Arrangementer

Mandag 20. november

Kl 10.00 - 14.00 Kvalitetsmeldingen 2017, Sola Strand Hotel.

Fellesmøte mellom rektorer, medlemmer av opplæringsutvalget og tillitsvalgte (FHTV). Presentasjon av Kvalitetsmeldingen 2017 - Hvor er vi og hvor vil vi med videregående opplæring i Rogaland?

Del denne artikkelen på: