Dette skjer i uke 46

Rogaland fylkeskommune logo

Denne uken skal fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal blant annet delta på Logistikkdagen i Sandnes, ha møte om Ryfast med Stavanger kommune og være med på Ungdommens fylkesting i Haugesund.

Fylkesordførerens kalender

Mandag 12. november
Interne møter

Tirsdag 13. november
Kl 08.30   Logistikkdagen, Sandnes
Kl 12.00  Styremøte og befaring med Norsk Gassforum, Grødaland 

Onsdag 14. november
Interne møter 

Torsdag 15. november
Kl 09.30  Møte om Ryfast med Stavanger kommune, fylkeshuset
Kl 11.30  Befaring Randaberg 

Fredag 16. november
Kl 10.00  Møte mellom Rogaland fylkeskommune, Rogalandsbenken og Fylkesmannen i Rogaland, Scandic Maritim Haugesund 

Lørdag 17. november
Ungdommens fylkesting, Scandic Maritim Haugesund

Politiske møter

Onsdag 14. november
Kl 09.45   Ungdommens fylkesutvalg, fylkeshuset FU-sal

Torsdag 15. november
Kl 08.30   Yrkesopplæringsnemda i Rogaland, fylkeshuset E-202

Kl 09.00   Fagskolen i Rogaland, Stavanger Offshore Tekniske Skole

Lørdag 17. november
Kl 10.00   Ungdommens fylkesting, Scandic Maritim Hotel Haugesund

Se oversikt over  kommende politiske møter.

Arrangementer

Mandag 12. november
Kl. 09.30   Fagforum Vestlandet - samling for skolebibliotekarer, Stavanger katedralskole

Kl. 18.00   Tilskudd til frivillige organisasjoner, fylkeshuset E-200

Tirsdag 13. november
Kl. 09.30   RFF Vestlandet Prosjektverksted Stavanger, Ipark Arkivenes Hus, Ullandhaug

Torsdag 15. november
Kl. 18.00   Tilskudd til frivillige organisasjoner, fylkeshuset E-200

Se oversikt over  kommende arrangementer.

Del denne artikkelen på: