Dette skjer i uke 14

Rogaland fylkeskommune logo

Denne uken skal fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal blant annet delta på styringsgruppemøter for tunnelsikkerhet, sykkelbyen Haugesund og regionalplan for Dalane. I tillegg skal hun være med på åpningen av tredje byggetrinn av Gand videregående skole i Sandnes.

Fylkesordførerens kalender

Tirsdag 3. april
Kl 08.30  Møte med Green Mountain, fylkeshuset
Kl 10.30  Møte i styringsgruppen for tunnelsikkerhet, Ipark
Kl 14.00  Dialogmøte SUS, fylkeshuset 

Onsdag 4. april
Kl 10.00  Haugalandspakken, hos SVV i Haugesund
Kl 13.00  Styringsgruppen sykkelbyen, hos SVV i Haugesund 

Torsdag 5. april
Kl 10.00  Regionalplan for Dalane, styringsgruppen, fylkeshuset
Kl 12.30  Åpning Gand vgs, Sandnes
Kl 18.00  Åpent møte om SUS sin rehabiliteringsavdeling 2 Øst, Egersund

Last ned programmet for åpning av Gand vgs:

Fredag 6. april
Møter på Stortinget

Politiske møter

Onsdag 4. april

Kl 09.30  Ungdommens fylkesutvalg, fylkeshuset (FU-salen)

Torsdag 5. april

Kl 08.30  Yrkesopplæringsnemda i Rogaland, fylkeshuset (E202)

Del denne artikkelen på: