Denne uken i fylkeskommunen

I dag åpner Dalevegen (Rv13) på Jørpeland, og det er fylkesordføreren som klipper snora. 

Fylkesordførerens kalender

Mandag 19. juni
Interne møter, fylkeshuset
Kl 13.00         Åpning av RV 13/FV527 Dalavegen på Jørpeland
 
Tirsdag 20. juni
Kl 08.00         Eiermøte og generalforsamling Stavanger Forum
Kl 13.30         Styringsgruppen Regionalplan Jæren, felles referansegruppe for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren, fylkeshuset
 
Onsdag 21. juni
Kl 13.00         Sommeravslutning på Tveit vgs
Kl 19.30         Mottakelse CPMR, Clarion hotell
 
Torsdag 22. juni
Kl 09.00         Ønske CPMR-deltakerne velkommen til styremøte
Kl 10.00         Møte om lærebedrifter med stat/kommuner, fylkeshuset
Kl 12.30         Regionplan Dalane, møte i styringsgruppa, fylkeshuset
 
Fredag 23. juni
Befaring sammen med CPMR-deltakerne til Sokndal, Sogndalstrand

 

Politiske møter denne uken

 Klagenemnda, 22.06.2017 10:00 - 
Møtested: E-200 (gamle FU-sal)
 

 

Nyheter denne uka

CPMR har møte på Sola

CPMR – organisasjonen for europeiske kystregioner, vil ha ett av sine to årlige styremøter på Clarion Hotel Air på Sola 22.juni.
På agendaen står saker som er viktige for europeiske regioner i dag, som Europas framtid etter Brexit og regionenes rolle i et framtidig Europa, både de regionene som forblir i EU, de britiske regionene og regionene i EØS-området. Brexit berører dem alle. Mer om dette her:  http://cpmr.org/event/meeting-of-the-cpmr-political-bureau-2/
 

Måndag opnar riksveg 13 Dalavegen 
Fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal klypper snora klokka 13:00 måndag 19. juni.

Statens vegvesen har gleda av å invitere til opning av riksveg 13 på Jørpeland. Prosjektet er bygd på vegner av Strand kommune, og arbeidet starta i september i fjor.
Dette er bygd:
•          Riksveg 13 er oppgradert med midtrabattar og ny rundkøyring
•          Det er bygd cirka 150 meter fortau langs Dalavegen
•          Nye veglys er montert
•          Strand kommune/IVAR sitt vatn- og avløpsnett er oppgradert, rundt 1,4 kilometer med vatn- og avløpsgrøfter.
  - Trafikkavviklinga og dei djupe grøftene har til tider vore utfordrande. Men nå er vi glade for at Dalavegen har blitt betre og meir trafikksikker, seier prosjektleiar Livar Thomassen i Statens vegvesen.
Stangeland Maskin AS har vore hovudentreprenør. Prosjektet har kosta 18 millionar kroner.
 

 Seminar: Automatisk freda kulturminner i et kommunalt perspektiv

20. juni 09.00 - 15.15 | Veteranbåten «Sandnes», ved Strandkaien i Vågen, Stavanger sentrum

Del denne artikkelen på: