Denne uken i fylkeskommunen

Mange utvalgsmøter denne uken. Hele oversikten finner du under. 

Fylkesordførerens kalender

Måndag 29. mai
Kl 08.30 Generalforsamling, Kolumbus
Interne møter, fylkeshuset
Kl 10.00 Eiermøte Kolumbus, fylkeshuset
Kl 12.00 Møte om bompengeselskaper, Ryfast, fylkeshuset
 
Tirsdag – 0nsdag 30-31. mai
Regionalt forskningsfond, møte i Sandefjord
 
Torsdag 1. juni
Kl 11.00 Åpning av nye Must, Museum Stavanger 
 
Fredag 2. juni
Kl 09.30 Styringsgruppemøte Bypakke Nord-Jæren, fylkeshuset
Kl 12.30 Møte om kollektivtilbud på sjø og sentrumsplaner med Stavangerregionen Havn IKS, Kolumbus, Norled og Maritimt Forum for Stavangerregionen
Kl 15.00 Befaring landbrukseiendom på Nærbø
 

 

Politiske møter denne uken

 Fylkesvalgstyret
29.05.2017 11.00 - 
Møtested: E-200, Fylkeshuset

 Fylkesrådet for funksjonshemmede
29.05.2017 11.00 -
Møtested: Fylkeshuset, Nye FU-sal

 Opplæringsutvalget
30.05.2017 11.30 - 
Møtested: Fylkeshuset - Fylkesutvalgsalen

 Eldrerådet
30.05.2017 10.00 - 15.30
Møtested: Scandic Forum, Gunnar Warebergsgate 17, Stavanger

 Samferdselsutvalget 
31.05.2017 11.30 - 
Møtested: FU-salen

 Regional- og kulturutvalget
01.06.2017 11.30 -
Møtested: Fylkesutvalgssalen

 Kontroll- og kvalitetsutvalget
01.06.2017 10.00 -
Møtested: Fylkeshuset, møterom E-200

 
Del denne artikkelen på: