Vigobedrift for selvstendige lærebedrifter Stavanger

Rogaland fylkeskommune har nå startet med digital oppmelding til fag-/svenneprøve og digitale lærekontrakter.

Vi inviterer selvstendig godkjente lærebedrifter på kurs for å lære om de ulike mulighetene som finnes i Vigobedrift.

Vigobedrift er samarbeidsportalen mellom fylkeskommunen og lærebedrifter/opplæringskontor.

Våren 2018 åpnet vi for digital oppmelding til fag- og svenneprøve.

Høsten 2018 åpnet vi også for muligheten til å opprette og signere lærekontrakter digitalt. 

Fra 2019 ønsker vi at alle oppmelding og lærekontrakter opprettes og behandles digitalt i Vigobedrift. 

Vi inviterer derfor til kurs for å gjennomgå alle muligheter som finnes i Vigobedrift:

  • Oversikt og vedlikehold av bedrifts- og ansattinformasjon
  • Oversikt over søkere til læreplass
  • Opprette og behandle nye lærekontrakter
  • Oversikt aktive og historiske kontrakter
  • Oppmelding til fag-/svenneprøve
  • Oversikt over tidligere avlagte prøver
  • Tilskuddsinformasjon

Deltakere kan ta med egen PC for å følge registreringer i egen bedrift under kurset. Innlogging til Vigobedrift gjøres med BankId/MinId.

Målgruppe:

Selvstendige godkjente lærebedrifter (medlemmer i opplæringskontor må forholde seg til opplæringskontoret og vil ikke ha utbytte av kurset.)

Sted:

Godalen videregående skole, auditoriet.

Det blir servert enkel lunsj, frukt og kaffe. Kurset er gratis.

Påmelding

Du melder deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet under. Påmeldingsfristen er 15.mars.

Påmeldingsfristen er utløpt
Kontaktperson