Tverrfaglig samarbeid for bedre gjennomføring

Program

09:30 - 09:50   Registrering

09:50 - 10:00   Åpning med kulturelt innslag fra elever ved Stavanger katedralskole

10:00 - 10:15   Innledning. Vidar Kongestøl, leder PPT

10:15 - 11:30  Tallenes tale. Elin Svensen, senior rådgiver Opplæringsavdelingen.

10:30 - 11:15   Innlegg fra skolehelsetjenesten, PPT og sos.rådgivertjenesten

11:15 - 12:00   Taushetsplikt/opplysningsplikt og tverrfaglig samarbeid 

                           v/Advokat MNA, Ragnhild Kverneland.  Inkluderer spørsmål, plenumsdiskusjon og summing…

12:00 - 12:45   Lunsj

12:45 - 13:45   Taushetsplikt/opplysningsplikt og tverrfaglig samarbeid fortsetter 

13:45 - 14:00   Pause

14:00 - 15:20   Taushetsplikt/opplysningsplikt og tverrfaglig samarbeid fortsetter

15:20 - 15:30   Oppsummering/veien videre.

Vel møtt!

Påmelding

Frist: Fredag 21.12