Seminar om tiltak for å bedre vannmiljøet

Rogaland fylkeskommune inviterer til en inspirasjonsdag for alle som tar del i oppfølgingen av regional plan for vannforvaltning.

Seminaret omhandler organisering av vannarbeidet i kommunene og eksempler på gode tiltak som kan bedre vannmiljøet. Representanter fra kommunene Sandnes og Vindafjord kommer for å fortelle hvordan de tar hensyn til vannmiljøet i planarbeidet, vann- og avløpssektoren og landbruksektoren. Vi får høre om Time og Hå kommune sin tiltaksplan for Håelva, og Haugesund kommune sitt arbeid med kartlegging av problemene og tiltak i flere bekker.

Anders Iversen fra Miljødirektoratet setter arbeidet vårt i en større sammenheng i innlegget sitt om satsing på helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa. Eva Skarbøvik fra Nibio (Norsk institutt for bioøknonomi) kommer for å fortelle om de viktige kantsonene langs vassdrag i landbruksområder. Line Sundt-Hansen fra CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) forteller om hvordan det er mulig å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til miljøet. Suksesshistorien med kalking av vassdrag i fylket blir presentert av Ørjan Simonsen fra Fylkesmannen i Rogaland.

Med andre ord blir det litt av hvert på seminaret! Arbeidet med å bedre vannmiljøet er mangfoldig og mange ulike sektorer er involvert. Vi kan alle ha god nytte av å se arbeidet som gjøres for å bedre vannmiljøet i en større sammenheng!

Velkommen til seminar!

 Program for seminaret

Målgruppe: Ansatte i kommunene, kommunepolitikere involvert i vannforvaltningsarbeidet, andre myndigheter og aktører involvert i arbeidet for å bedre vannmiljøet
Påmelding: Frist torsdag 6. april! Påmelding skjer ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Merk at påmelding er bindene!
Pris: Gratis (påmelding er bindende, og faktura for dagpakke ved hotellet (595,- kr.) vil bli tilsendt dersom du ikke møter opp)

Påmeldingsfristen er utløpet
Vis innsendte svar »

 

Kontaktperson