Tilskudd for frivillige organisasjoner 22. oktober 2019

Tilskudd for organisasjoner 22.10

Rogaland fylkeskommune invitere frivillige organisasjoner innen kultur, friluftsliv og naturforvaltning til møte med orientering om tilskuddsordninger og om søknads- og utbetalingsprosedyrer.

Tirsdag 22. oktober 2019 kl. 18:00

Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffsgate 1, Stavanger
Auditoriet. Inngang 4, på vestsida av bygget

Det vil være enkel servering. Ta med egen PC, så fremt du ønsker hjelp til de elektroniske søknadssystemer.

Påmeldingsfrist er 16. oktober 2019.

Fristen for påmelding er utløpet
Kontaktperson