Tilskudd for frivillige organisasjoner 12.11.18

Tilskudd for organisasjoner 12.11

Rogaland fylkeskommune invitere frivillige organisasjoner innen kultur, friluftsliv og naturforvaltning til møte med orientering om tilskuddsordninger og om søknads- og utbetalingsprosedyrer.

Det vil være enkel servering. Ta med egen PC, så fremt du ønsker hjelp til de elektroniske søknadssystemer.

Påmeldingsfrist er 7. november 2018.

Frist for påmelding er utløpet

 Presentasjoner:

Kontaktperson