Ti år med VRI

Hei!

Lurer du på hva VRI er? Eller hva vi gjør?

VRI Rogaland har nå i ti år arbeidet for at bedrifter skal bruke forskning i sine innovasjonsprosjekter. Har vi utgjort en forskjell?

Kom til Folkets Hus i Stavanger torsdag 4. mai kl. 10–15! Adressen er Løkkeveien 22. 

Foreløpig program

10.00–10.15
Registrering
10.15–10.30  
Åpning 

Velkommen v/næringssjef Elisabeth Faret
VRI Rogaland sett med Forskningsrådets øyne v/Philip Lorentzen
10.30–12.00  
Resultater og erfaringer fra samhandlingsprosjektet

Resultater fra ti år med VRI Rogaland v/Hilde Uppstad
Kompetansemegleren – VRIs viktigste rolle
Presentasjon av bedriftsprosjekter (SeaMotion, Aquafarm Equipment og Rodeo) og Norwegian Tunnel Safety Cluster
Næring + FoU = sant? v/Åge Jørgensen (NIBIO)
VRI sett med styreøyne v/Ann Karin Tennås Holmen (UiS/IRIS)
12.00–12.45  
Lunsj
12.45–14.15 
Resultater fra innovasjonsforskningsprosjektene        

Rune Dahl Fitjar (IRIS/UiS): Politikk for innovative regioner
Ann Karin Holmen (IRIS/UiS): Policy-agenter for utvikling av nye stier
Bernt Rønningsbakk (BI): Lærdommer fra to regionale innovasjonssatsinger: Norwegian Smart Care Cluster og NCE Culinology
Katja Hydle (IRIS): Rogaland integrert i global innovasjon
Kjersti Vikse Meland (Uni Research Polytec): Globale aktører i lokale miljøer – betydningen av internasjonale impulser for innovasjon
Martin Gjelsvik (IRIS): Bankenes betydning for regional næringsutvikling
14.25–14.40
Nye VRI Rogaland v/Hilde Uppstad Debatt og diskusjon
14.40–15.00
Debatt: Hvordan kan nye VRI bidra til økt omstillingstakt i næringslivet?
15.00         
Vel hjem!

 

Påmeldingsfrist 31. april kl. 12.00:

Fristen er utløpt.
Vis innsendte svar »