Spillerom, Sikkerhet og Folkehelse

Spillerom, Sikkerhet og Folkehelse

I samarbeid med Trygg Trafikk ønsker Rogaland fylkeskommune velkommen til konferansen Spillerom, Sikkerhet og Folkehelse i Stavanger 14. Mai.

Økt befolkning, urbanisering og trafikktetthet, gjør at det blir stadig viktigere å sikre at barn og unge har trygge leke- og møteplasser som gjør det mulig å være aktive brukere av nærmiljøet, og å kunne bevege seg fritt.

Hvordan planlegge for helsefremmende omgivelser og trygge nærmiljø? Dette temaet vil bli belyst med spennende innlegg fra en rekke solide foredragsholdere fra Vegdirektoratet, Sintef, TØI, Statens vegvesen, Norconsult og Bylivsenteret.

Arrangementet retter seg i hovedsak mot planleggere, innen tettsted- og byutvikling, og for de som arbeider innen folkehelse og opplæring - skole. Videre håper vi kunnskapen kan være nyttig for miljøretta helsevern / HMS.

Velkommen til konferanse 14 mai 2.1.odt (376,55 kB)

Påmeldingsfrist 26. april 2019. 

Spillerom, Sikkerhet og Folkehelse 2019-05-14