Spillerom, Sikkerhet og Folkehelse

fra forsamlingen

I samarbeid med Trygg Trafikk arrangerte Rogaland fylkeskommune konferansen Spillerom, Sikkerhet og Folkehelse i Stavanger 14. Mai.

Økt befolkning, urbanisering og trafikktetthet, gjør at det blir stadig viktigere å sikre at barn og unge har trygge leke- og møteplasser som gjør det mulig å være aktive brukere av nærmiljøet, og å kunne bevege seg fritt.

Hvordan planlegge for helsefremmende omgivelser og trygge nærmiljø? Dette temaet ble belyst med spennende innlegg fra en rekke solide foredragsholdere fra Vegdirektoratet, Sintef, TØI, Statens vegvesen, Norconsult og Bylivsenteret.

Arrangementet rettet seg i hovedsak mot planleggere, innen tettsted- og byutvikling, og for de som arbeider innen samferdsel, folkehelse og opplæring - skole. Videre håper vi kunnskapen kan være nyttig for miljøretta helsevern / HMS.

Barnas transportplan kan lastes ned her og program for dagen:

Velkommen til konferanse 14 mai 2.1.odt (376,55 kB)

Innlegg fra dagen finner du her:

Rogaland fylkeskommune ønsker å opprettholde innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet gjennom å stimulere kommuner til å klarlegge skoleveien, med for eksempel barnetråkk.  For mer informasjon om søknadsfrist og kriterier se vedlegg om utlysningsbrev under:

Kontaktperson