Sommerles 2019, oppstartsamling

Sommerles 2019,

Sølvberget og Rogaland Fylkesbibliotek ønsker velkommen til en oppstartsamling for alle bibliotek i Rogaland som er med på Sommerles-aksjonen. 

Dette blir en felles kick-off hvor vi sammen går igjennom hele Sommerles-opplegget, utveksler erfaringer fra tidligere år, og kan snakke om ting vi lurer på. 

NB! Er det enkelte ting med Sommerles-administreringen dere ønsker spesielt at vi skal fokusere på? Gi innspill til Rebekka: rebekka.hennum@stavanger-kulturhus.no 

PROGRAM (endres i takt med innspill fra dere)

9.45 – 10.00  Oppmøte og kaffidrøs

10.00 – 12.00   Vi går igjennom Sommerles.no og admin-området.  Ser sammen på instruksjonsvideoene og tar opp eventuelle usikkerhetsmoment. Ledet av Sommerleskoordinator ved Sølvberget

12.00- 13.00  Lunsj

13.00 – 14.00 Idéutveksling

Oppsummering   

Påmeldingsfrist: 16. mai

Fylkesbiblioteket - sommerles, 23.05.2019
Kontaktperson