Sommerles 2019, oppstartsamling

Sommerles 2019,

Sølvberget og Rogaland Fylkesbibliotek ønsker velkommen til en oppstartsamling for alle bibliotek i Rogaland som er med på Sommerles-aksjonen. 

Dette blir en felles kick-off hvor vi sammen går igjennom hele Sommerles-opplegget, utveksler erfaringer fra tidligere år, og kan snakke om ting vi lurer på.

NB! Er det enkelte ting med Sommerles-administreringen dere ønsker spesielt at vi skal fokusere på? Gi innspill til Rebekka: rebekka.hennum@stavanger-kulturhus.no 

PROGRAM

09.45 Kaffedrøs

10.00 Gjennomgang av adminområdet. Hva er nytt?

11.00 Om sommerles turne i Stavanger 2018

11.30 Erfaringsevaluering

12.00 Lunsj

13.00 Erfaringsevaluering

14.00 Vel hjem

Påmeldingsfrist: 16. mai

Kontaktperson