Sommerles 2018, oppstartsamling

Sommerles 2018

Sølvberget og Rogaland Fylkesbibliotek ønsker velkommen til en oppstartsamling for alle bibliotek i Rogaland som er med på Sommerles-aksjonen. 

Dette blir en felles kick-off hvor vi sammen går igjennom hele Sommerles-opplegget, utveksler erfaringer fra tidligere år, og kan snakke om ting vi lurer på. 

NB! Er det enkelte ting med Sommerles-administreringen dere ønsker spesielt at vi skal fokusere på? Gi innspill til  ebbe.helberg@stavanger-kulturhus.no 

PROGRAM

9.45 – 10.00  Oppmøte og kaffidrøs

10.00 – 12.00   Vi går igjennom Sommerles.no og admin-området.  Ser sammen på instruksjonsvideoene og tar opp eventuelle usikkerhetsmoment. Ledet av Sommerleskoordinator ved Sølvberget, Ebbe Helberg 

12.00- 13.00  Lunsj og omvisning på Sølvberget. 

13.00 – 14.00 PR og skolebesøk.  Hvordan kan  vi promotere Sommerles best mulig lokalt? Erfaringer med skolebesøk i Sola kommune, innlegg ved Elin Rossavik fra Sola bibliotek

Idéutveksling

Oppsummering   

Påmeldingsfrist: fredag 16. mai

Kontaktperson