Seminar på Haugalandet 2018

Forside til regional plan for Haugalandet.

Rogaland fylkeskommune inviterer ordførere, rådmenn og kommuneplanleggere på Haugalandet til møte om areal- og transportutvikling i regionen. 

Hensikten med seminaret er å orientere om virkningen av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt vedtak, og drøfte videre samarbeid om oppfølging av regionalplan, handlingsprogram, transportpakke(r) med mer. 

Foreløpig program
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet orienterer. 
  • Regionalplansjef Christine Haver og samferdselssjef Gottfried Heinzerling fra Rogaland fylkeskommune innleder om oppfølging av regionalplan med handlingsprogram og transportpakke. 
  • Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal innleder om videre samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene på Haugalandet.
  • Felles dialog.

Nærmere detaljer om programmet blir ettersendt så snart dette er klart.

Påmelding finner du her
Seminar på Haugalandet 21. februar 2018
Vis innsendte svar »
Kontaktperson