Seminar om oversiktsarbeid

Vestfolddamer

Bilde: Mari Nicholls Espetvedt og Elin Anne Gunleiksrud fra Vestfold fylkeskommune

Tema: Folkehelseloven med tilhørende forskrift stiller krav til kommuner og fylkeskommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal danne grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid 

Målgruppe: kommuner og ander partnerskapsaktører som har interesse

Sted: Radisson Blu Royal Hotel på Løkkeveien, Stavanger. Deltakerne oppfordres til å benytte kollektivtransport

Samlingen er et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune.

 

Program og innlegg:

 

Dag 1:    14. mars 2019 

09.30

09.35 - 11.30

Presentasjon av den regionale oversikt over helsetilstanden i Rogaland v/Rogaland fylkeskommune.

11.30 - 12.15   Lunsj  
12.15 - 12.45  
12.45 - 13.15  

Oversiktsarbeid i Vestfold: Erfaringer og verktøy   

13.15 - 14.00   Oppgave i grupper der verktøy prøves ut:
14.00 - 14.15    Pause  
14.15 - 14.45  

Kvalitativ kunnskap i oversiktsarbeidet og lærdom fra nærmiljøprosjektet 

14.45 - 15.15  

Refleksjonsoppgave i grupper  

15.15 - 16.00    Presentasjon og oppgave i grupper:
         
Dag 2:   15. mars 2019 
9.30 - 10.15   

Tverrsektoriell involvering i arbeid med oversiktsdokumentets oppsummerende analyser.

  

10.15 - 11.00   

Fra oversikt til plan – erfaringer fra Vestfold.

11.00 - 11.15   Pause  
11.15 - 12.00  

Forankring og ressursbruk: presentasjon og gruppearbeid om forankringsaktiviteter 

12.00 - 12.45   Lunsj  
12.45 - 14.00  Oppgave i par: Statistikkøvelse. Koble opp laptop/datamaskin  
 

Avslutning: Oppsummering, evaluering og veien videre.

IMG_5388
evaluering

Det legges opp til arbeidsprosesser før oppfølging med erfaringsdeling i regionale samlinger, hvor kommuner deler erfaring på hvordan de har jobbet etter seminaret. Vertskommuner og dato for regionale samlinger er:

  1. Time kommune 5. april kl.         0930-1500 for Jæren
  2. Sauda kommune 9. april kl.        1000-1500 for Nordfylket
  3. Eigersund kommune 11. april        kl. 0930-1400 for Dalane
  4. Stavanger kommune 12. april        kl. 1000-1430 for Ryfylke