Seminar om barnebokbad (Tysvær)

En fantastisk mulighet til å bli en mer inspirert litteraturformidler og en bedre samarbeidspartner!

Hvordan arrangerer man et barnebokbad der forfatteren blir intervjuet av barn?

Seminar om barnebokbad er et inspirerende seminar, matnyttig både for bibliotekarer og lærere. Metodikken gir et unikt og sterkt verktøy i formidling av barne- og ungdomslitteratur, og åpner for et mer profesjonelt samarbeid mellom bibliotek og skole. Deltakerne får teoretisk kunnskap og praktisk førstehåndserfaring med metoden Barnebokbad, samt all informasjon de trenger for å fungere som samtaleledere. Metoden er utviklet av Vilde Kamfjord i samarbeid med Pål Brekke Indregard og foreningen !les.

Heldagsseminaret inkluderer tid til refleksjon i fellesskap og planleggingsarbeid for samarbeidet mellom bibliotek og skole.

Vi ber alle deltakere om å lese boken Anton og andre uhell av Gudrun Skretting (Aschehoug 2016). Denne vil være utgangspunkt for det praktiske arbeidet på kurset. I tillegg ønsker vi at skoler og bibliotek som har planlagt forfatterbesøk med Barnebokbad til høsten også leser boken som skal være utgangspunktet for sitt eget arrangement. Seminaret inkluderer lunsj og koster 850 kr. Påmeldingsfrist: 25. april. Det er maks 25 deltakere og vi bruker "først til mølla"-prinsippet. 2 deltakere for prisen av 1 dersom dere melder på flere fra samme bibliotek/skole (små kommuner får rabatt på kommunenivå). Rabatten gjelder også dere som allerede er påmeldt.

Kurset er aktuelt for bibliotekarer, lærere og andre litteraturformidlere som har behov for å utvikle metoderepertoaret sitt med en ny måte å jobbe med barn og litteratur.

PålBrekkeIndregård
VildeK (002)

Seminarleder (øverst): Pål Brekke Indregard, filosofisk samtaleleder og pedagog. Han er utdannet førskolelærer, med filosofi med barn som spesialitet. Han har også jobbet som utvikler, formidler og prosjektleder  i diverse kunst- og kulturprosjekter.

Utvikler: Vilde Kamfjord har jobbet som produsent for DKS, med hovedvekt på litteratur, i mange år, alltid med fokus på elevenes utbytte av kunstmøtet og – opplevelsen. Hun sitter i styret i UKM Norge og er for tiden også student ved Norsk Barnebokinstitutt, forfatterutdanningen.