Seminar om barnebokbad - metoden bak

Seminar om barnebokbad

Hvordan skaper man mer meningsfylte samtaler mellom forfatter og deres publikum? Seminar for bibliotekarer, lærere og andre litteraturformidlere.

Dette seminaret lærer deg metoden bak Barnebokbad. Seminaret er gjennomgående praktisk, og i tillegg til kunnskap om spørsmålsteori vil du lære det du trenger for å selv kunne lede samtaler om tekst gjennom kollektiv hukommelse, etikk og dramaturgi. Vi oppfordrer spesielt lærere og bibliotekarer til å melde seg på kurset sammen, for på denne måten å lettere kunne etablere gode samarbeid.

 Tysvær folkebibliotek har jobbet med denne metodikken siden våren 2017. Les om deres erfaringer her.
 Våren 2017 arrangerte Rogaland fylkesbibliotek og NBBK barnebokbad i 6 ulike kommuner i Rogaland. Se filmen fra Oltedal her. 

«Barnebokbad» er i seg selv betegnelsen på et arrangement der barn intervjuer en forfatter, etter å ha nærlest en bok og samtalt grundig om denne gjennom metoden. Selve arrangementet kan være et forfatterbesøk i klasserommet i regi av DKS, eller som programpost på en litteraturfestival. Det er ikke størrelsen på arrangementet som er viktig, men kvaliteten på samtalen.

Metoden bak Barnebokbad er et pedagogisk verktøy, etter hvert grundig utprøvet for å:
• bidra til positive erfaringer med litteratur for barn og unge
• gi barn og unge erfaring med å være et kompetent og forberedt publikum
• bidra til å dykke dypere inn i tekst
• inspirere til tettere samarbeid mellom bibliotek og skole
• skape mer meningsfylte møter mellom forfatter og deres publikum

Arbeidsmetoden har for øvrig stor overføringsverdi til arbeid også med andre fag i skolen.

Forberedelse: Vi ber alle deltakere lese boken Det du ikke sier er sant (Gyldendal 2017) av Lene Ask i forkant, som utgangspunkt for det praktiske arbeidet på kurset. I tillegg ønsker vi at skoler og bibliotek som har planlagt konkrete forfatterbesøk med Barnebokbad også leser boken som skal være utgangspunktet for eget arrangement. 

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj.  Påmeldingsfrist: 15. september, maks 25 deltakere

Barnebokbad2017

Metoden er utviklet av Vilde Kamfjord i samarbeid med Pål Brekke Indregard og foreningen !les.

Vilde Kamfjord (til høyre) har jobbet som produsent og programansvarlig for DKS med hovedvekt på litteratur. Hun skrev kapitlet om formidling i DKS i boken Les meg! Håndbok i litteraturformidling. Hun står også bak utvikling av flere metoder for litteraturformidling, blant annet Barnebokbad. Vilde har studert ved Norsk Barnebokinstitutt, forfatterutdanningen, og sitter i styret i UKM Norge.

Pål Brekke Indregard er filosofisk samtaleleder og pedagog. Han er utdannet førskolelærer, med filosofi med barn som spesialitet. Han har også jobbet som utvikler, formidler og prosjektleder  i diverse kunst- og kulturprosjekter. Han er også medforfatter av boken Les meg! Håndbok i litteraturformidling

Kontaktperson