Samling YOU-rådgivere videregående

Velkommen til seminar «Utlandet for alle»

Målgruppe: veiledere/rådgivere fra skole, utdanning og arbeidsmarkedsetater.  

Ønsker du kunnskap om mulighetene for unge i utlandet er du velkommen til vårt seminar. Vi retter et spesielt fokus på unges muligheter innenfor utdanning og arbeid i utlandet, uavhengig av bakgrunn og utgangspunkt.

Arrangør: Karrieresenter Rogaland i samarbeid med ANSA (ANSA Informasjonssenter for studier i utlandet), Erasmus +: Aktiv Ungdom (Eurodesk), Diku (Europass, Euroguidance) og NAV (EURES)

Samlingen er gratis, det vil bli servert enkel lunsj.

Foreløpig program

Erasmus+:  Aktiv Ungdom (Eurodesk)

Frivillig arbeid i utlandet som et virkemiddel mot utenforskap og arbeidsledighet

  • NAV Aust-Agder forteller om hvordan de har brukt programmet for frivillig arbeid i Solidaritetskorpset som et verktøy for empowerment og personlig utvikling for ungdommer i deres nettverk

ANSA

 Studieopphold i utlandet fra vgs. til høyere utdanning

  • Utveksling i vgs. gjennom en utvekslingsorganisasjon; utfordringer og muligheter.
  • Høyere utdanning i utlandet; muligheter som ikke behøver å koste så mye.

 Diku (Europass, Euroguidance)

  • Utlandet for alle – hvilke virkemiddel kan Diku tilby?
  • Nye Europass – Et nyttig virkemiddel for karriererådgivere

NAV (EURES)

Påmelding:

Kontaktperson