Samling: Minofeltet

Samlingen er for alle som arbeider inn mot minoritetsfeltet i kommunene og fylkeskommunen, uavhengig av nivå og sektor.

Målet for samlingen og kompetanseplanen er gode samarbeidsmodeller mellom forvaltningsnivå, en helhetlig tilnærming til integrering og inkludering av innbyggere gjennom tverrsektoriell erfaringsutveksling og økt gjennomføring av utdanningsløp og kvalifisering til arbeid gjennom fagbrev - eller studiekompetanse.

Samlingen er gratis. Lunsj blir servert.

Påmeldingsfrist: 5. desember

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfristen er utløpt

Program

09.00 Registrering, kaffe/te
09.15 Velkommen 

09.20 «Fritid for alle»
Elin Våge Sjødin og Tonje M. Høgeli, rådgivere i Oppvekst og utdanning i Stavanger kommune – arbeid mot utenforskap
Karianne Sørbø, Stavanger kommune – «Fritid for alle» – tiltak mot utenforskap i Stavanger kommune
Fritid for alle skal bidra til at barn og unge som lever i familier med lav inntekt skal kunne delta i ferie-, kultur- og fritidstilbud på lik linje med andre barn
Tiltaket skal være bindeleddet mellom offentlig og frivillig innsats knyttet til barn fra lavinntektsfamilier og deltakelse i ferie-, kultur- og fritidstilbud

10.30 Pause

10.40 «Miljøarbeid i ungdomsgrupper i videregående skole» 
Thomas Nilsen, avdelingsleder Godalen videregående skole
Miljøarbeidere i det sosialpedagogiske arbeidet og i undervisningen mot kombinasjonsklasser og innføringsklasser 

11.30 Lunsj 

12.15 «Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?»
Hege Rismoen, fagkoordinator/rådgiver i organisasjonen Voksne for barn
Å vokse opp med flere kulturer og høre til flere steder kan gi mange gode og viktige ressurser. Det er fint å lære om, tenke på og ta vare på det som er bra med en flerkulturell oppvekst. Slik kan du gjøre det lettere for ditt barn å oppleve tilhørighet der dere bor, og samtidig føle at deres bakgrunn er verdifull

13.15 Pause 

13.30 «Negativ sosial kontroll» 
Edward Jada, Minoritetsrådgiver IMDi/Ullandhaug skole
Zorica Vojinovic, Minoritetsrådgiver IMDi/Godalen videregående skole
Minoritetsrådgiverne dekker et behov mange elever har for å snakke om sensitive temaer, som ekstrem kontroll og tvangsekteskap

14.30-14.45 Veien videre og vel hjem

Viljen til å ville skaper evnen til å kunne!

Kontaktperson