Styringsgruppemøte om av "Ansvar og myndighet"

"Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune" skal revideres.

Styringsgruppen har møte mandag 17. juni 2019 kl. 11.00 - 15.00, fylkeshuset møterom D156.

Møtet holdes for åpne dører, med mindre annet følger av kommuneloven § 31.