Styringsgruppemøte om av "Ansvar og myndighet"

"Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune" skal revideres.

Styringsgruppen har møte mandag 13. mai 2019 kl. 12.00 - 14.00, fylkeshuset møterom E-200.

Møtet holdes for åpne dører, med mindre annet følger av kommuneloven § 31.