Regionale rektorsamlinger oktober 2017

Skoleeierforum Rogaland inviterer til regionale rektorsamlinger. I år er tema fravær. 

De regionale rektorsamlingene er i år lagt til:

Torsdag 19.10 Åkrehamn vgs. Nord 09.30 – 15.30
Tirsdag 24.10 St. Svithun vgs. Midt 09.00 – 15.00
Torsdag 26.10 Sandnes vgs. Sør 09.00 – 15.00 NB! Samlingen er flyttet fra Gand vgs til Sandnes vgs

Lunsj blir servert.

Det er skolesjefene i kommunene i Rogaland som arrangerer rektorsamlingene. I år har arbeidsutvalget satt som tema:

FRAVÆR

Maren Stabel Tvedt fra Læringsmiljøsenteret vil presentere foreløpige resultater fra "Se videre prosjektet" som belyser motivasjon, læringsmiljø og psykisk helse i videregående skole. Prosjektet følger 1900 elever, og har data både fra ungdomsskolen og videregående skole. Stabel Tvedt vil belyse sammenhengen mellom fravær i ungdomsskolen og Vg1, sammenhengen mellom psykisk helse og fravær i Vg1, samt læringsmiljøfaktorer som ser ut til å ha sammenheng med fravær.

Det vil bli satt av tid til erfaringsutveksling og drøfting av mulig samarbeid mellom skoleslagene. Det blir viktig å se på kunnskap om fravær fra ungdomsskolen og videregående skole, og snakke konkret om hva en kan gjøre både på ungdomskolen og videregående skole i skolens arbeid ut mot elevene.

Ellers på programmet:

  • Tallenes tale, gjennomføring av videregående opplæring fem år etter for 2011-kullet.
  • Erfaringsdeling. Rektor fra en ungdomsskole og en videregående skole i regionen deler sine erfaringer om samarbeid om matematikk på tvers av skolene.
  • Tid til planlegging av framtidig samarbeid mellom ungdomsskoler og videregående skoler.

Ta med smarttelefon, nettbrett eller bærbar maskin. Den skal brukes til deling i samarbeidsøktene. 

Påmelding

Frist for påmelding: Region nord: Torsdag 5.10, Region sør og midt: Mandag 16.10. 

Fristen har utløpt.
Vis innsendte svar »