Prosjektmidler - kriterier for utlysninger

Hvert år lyser Nasjonalbiblioteket ut statlige prosjektmidler, slik at bibliotekene kan søke om tilskudd til prosjekter og tiltak, som regel innenfor et eller flere definerte innsatsområder i tråd med Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 og eventuelle føringer fra kulturdepartementet. Midlene er et av de viktigste virkemidlene for en nasjonal bibliotekpolitikk.

Hva er forskjellen på arenamidler og utviklingsmidler? Hvilke kriterier gjelder for å kunne søke midler? Hva vektlegger Nasjonalbiblioteket og hvilke prioriteringer gjøres i vurderingen? Samt litt om hva som er lurt når en skal tenke prosjekt og tiltak og skrive søknader. Avslutningsvis om hvor veien videre etter at strategien utløper i 2018. Foredragsholder er Hilde Ljødal, seniorrådgiver ved Nasjonalbiblioteket.

Utlysning av midler til arenautvikling (arenamidler) 2018

Folkebibliotekene skal utvikles videre som møteplasser, kulturinstitusjoner og arenaer for samtale og debatt, læring og demokrati i tråd med Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018. Det er behov for å fortsette utviklingen av både profil og kvalitet på arrangementene, styrke arrangørkompetansen i bibliotekene og utvikle nye arrangementskonsepter. Det må også legges til rette for fysiske lokaler som egner seg for ulike arrangementer og aktiviteter. Det inviteres med dette til søknader om midler til arenautvikling innenfor to områder, som spesifiseres nærmere nedenfor:

  1. Tilskudd til arrangementer og aktiviteter i bibliotek
  2. Tilskudd til tilrettelegging av bibliotekrommet

Nasjonalbiblioteket vil vektlegge søknader der søker viser til en plan for hvordan bibliotekrommet kan fylles med arrangementer og aktivitet og for å drive publikumsutvikling i et lengre perspektiv.

Kommuner som ikke søkte om arenamidler for 2016 og 2017 oppfordres spesielt til å søke. Fristen for å søke er 2. oktober. 

Dato: 21. september 2017, kl. 15:30-17:30.
Sted: Sentraladministrasjonen i Rogaland fylkeskommune
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: Innen 19. september. Bruk skjemaet under for å melde deg på.

Kontaktperson