Samling i partnerskap for folkehelse om psykisk helse

Partnerskapssamling 2. mai

Den 2. mai arrangerer Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med KS, en folkehelsesamløing med psykisk helse som tema.

Vi møtes til partnerskapssamling i flotte lokaler i hotell  Scandic Stavanger City den 2. mai for å løfte psykisk helse som en del av folkehelsearbeidet i Rogaland.

Det kommer innledere fra andre fylker og kommuner for å dele erfaringer. Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger kommer, og vi får høre om ABC-modellen (Act-Belong-Commit).

Noe av bakgrunnen for valg av innledere er Folkehelseinstituttets nylige publisering av folkehelseprofiler. Ifølge  folkehelsebarometeret for Rogaland scorer fylket dårligere enn landsgjennomsnittet på indikatoren skoletrivsel blant 10. klassinger. Basert på dette har vi invitert phd-kandidat Bjørn Hauger fra Re kommune for å dele erfaringer som er relevant for helsefremmende og forebyggende arbeid i blant annet skoler og barnehager.

I sitt foredrag vil Bjørn Hauger presentere erfaringer med bruk av styrkebasert perspektiv (SBP) i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Antakelsen er at alle barn og unge har et mangfold av ressurser som kan aktiviseres i arbeidet for å skape livsmestring, helse og trivsel. Hauger vil presentere en rekke praktiske verktøy og metoder som kan tas i bruk for å aktivisere disse livsressursene og hvordan et SBP kan tas i bruk for å skape oppvekstmiljøer (skoler, barnehager o.a.) som gjør det mulig for "alle" barn å trives. Hauger har skrevet en rapport om SBP i lokalt folkehelsearbeid på oppdrag av Helsedirektoratet.

Fra Vest-Agder fylkeskommune kommer Anne Mette Brustuen og Anette Vesterskov Pedersen for å dele erfaringer med oppstart av folkehelseprogrammet i Agder. Det blir en fin anledning for å spørre om det vi måtte lure på angående program for folkehelse.

Her kan du laste ned detaljert program og mer informasjon om samlinga:

Samlinga er for kontaktpersonene i folkehelsepartnerskapet, men er åpen for andre i partnerskapsorganisasjonene og -kommunene også. Vi oppfordrer til at dere videresender invitasjonen til samlinga til andre i din organisasjon / kommune som måtte ha interesse for temaet.

Påmeldingsfrist: fredag 20. april

Kontaktperson