Samling for partnerskapet for folkehelse i Rogaland

Partnerskapet for folkehelse
Velkommen til partnerskapssamling!

Høstens samling for folkehelsepartnerskapet arrangeres i Haugesund den 19. oktober og skal handle om fornyingen av partnerskapsavtalene.

Rogaland fylkeskommune ønsker fortsatt å benytte partnerskapet som metode for å ivareta det regionale folkehelsearbeidet. Partnerne i partnerskapet må vurdere om de ønsker å fornye avtalene. Vi foreslår at hovedinnholdet i gjeldende avtaler videreføres, men med rom for mindre endringer og justeringer ved behov.

På samlinga den 19. oktober ønsker vi å tilrettelegge for en god dialog mellom partnerne for å sikre medvirkning i arbeidet med utforming av nye avtaler, og for å videreutvikle dagens gode samarbeid mellom partnerne.

Vi ønsker partnerne velkommen til å komme innspill til partnerskapet som metode generelt, og til partnerskapsavtalene spesielt. I forkant av samlinga vil vi sende ut dagens partnerskapsavtaler, fagstoff relevant for de nye avtalene samt et mer detaljert program for samlinga.

Meld deg på partnerskapssamlinga via skjemaet nedenfor innen mandag 2. oktober.

Dagen før partnerskapssamlingen arrangerer Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med BYLIVsenteret, en tverrfaglig plankonferanse. Fjorårets samling med fokus på menneskevennlig planlegging, nærmiljø og lokalsamfunn følges opp med konferanse om inkluderende steder. Konferansen arrangeres på samme sted som partnerskapssamlingen. Partnerne i partnerskapet oppfordres til å være med begge dagene. I tillegg til et godt faglig program legges det opp til nettverksbygging og felles middag den 18. oktober. Trykk her for å melde deg på Bylivs-konferansen den 18. oktober.

 

Kontaktperson