Opplevelsekortet i Rogaland, erfaringsdeling 13.09.2017

Opplevelsekortet i Rogaland 2017

Velkommen til erfaringsdeling for kommuner som jobber med opplevelseskortet i Rogaland
Opplevelseskortet innebærer at lavinntektsfamilier med barn kan få gratis tilgang til et visst antall besøk til ulike opplevelsessteder som badeland, lekeland, teater, kino, fotballkamper, med mer. Det er opplevelsesstedene som tilbyr opplevelsene, mens kommunekontakter og NAV-kontakter står for rekruttering og administrering av ordningen.

Vi ønsker at kommuner som jobber med opplevelseskortet deler noen tanker og erfaringer om: 

  1. Hvor mange opplevelseskort gis ut i året? Grupperettet tiltak (f.eks. 39 barn av 400 i samme barnealdersgruppe i kommunen). Hvilke kunnskapsgrunnlag ligger bak prioriteringen av arbeidet? Brukes oversikt over helsetilstanden? Har en måleindikator for evaluering? I hvilken grad kan en måle om tiltaket fremmer og utjevne ulikheter i helse.
  2. Hvordan etablerte kommunen ordningen (politisk og administrativt vedtak?) og hvordan vedlikeholder en eierskapsfølelse blant de ansvarlige partene i kommune? Hvordan forankres og vedlikeholdes arbeidet i kommunene og NAV-kontorene.
  3. Hvor mye har kommunen av tid og ressurser til å engasjere seg i oppfølgingen av sitt ansvarsområde innenfor administreringen av Opplevelseskortet. Foreligge det en konkret plan for denne oppfølgingen? Del gjerne planen.
  4. Har kommunen etablert et system og rutiner som er personavhengige? (Evalueringen viser at kontaktpersonene i NAV og i kommunene må utvikle rutiner for oppfølging av prosjektet som en del (om enn liten) av deres daglige arbeid).
  5. Hvordan strykere en relasjon mellom opplevelsesstedene? Opplevelsesstedene må behandles som de frivillige bidragsyterne de er.
  6. Kan en dele sitt administrative system og kommunikasjonsstrategien som en har opparbeidet mellom de ulike leddene, slik at ydmykende opplevelser og usikkerhet blant brukerne ikke forekommer. (For eksempel opprettet en tverrfaglig vurdering om hvem som skal få tildelt kortet for eksempel møter med barnevernet, skole, avd psykisk helse og rusvern- de søker til NAV på vegne av foresattes samtykke og forteller kort om hvorfor barnet bør tildeles et opplevelseskort).

 

Målet med erfaringsdagen blir «å holde trykket oppe», og bidra til å skape motivasjon, entusiasme, læring og utvikling basert på tilbakemeldinger og dialog mellom kommunene som har dette tilbudet.

 

Er dette noe din kommune ønsker å være med på?

Vi har laget en påmeldingslink for å vurdere hvor mye tid vi skal sette av til hver kommune, samt matbestilling.

Påmelding innen 6. september

Samlingen er et samarbeid mellom Hjelmeland kommune, Opplevelseskortet og Rogaland fylkeskommune.

Praktisk info:
Ferje fra Stavanger til Tau kl. 08.00 (eller 08.40) – overfart ca. 40 min. Deretter ca. 50 min. med bil til Hjelmeland. Dersom noen har behov for å ta hurtigbåt fra Finnøy til Grønvik (ankomst 09.10), kan de ta kontakt med Hjelmeland kommune, så forsøker de å organisere transport fra Grønvik til Hjelmeland.

 

Påmeldingsfristen er nå utløpt
Vis innsendte svar »
Kontaktperson