Offisiell markering av tre unike fredningssaker

Offisiell markering av fredningen på Øen gård i Eigersund kommune, Øvre Strandgate 60 i Stavanger kommune og Haraldsgata 37 i Haugesund kommune.

I 2018 har Rogaland fylkeskommune fullført fire fredningssaker i fylket. Disse er oversendt til Riksantikvaren for endelig vedtak. Tirsdag 2. oktober kommer riksantikvar Jørn Holme til Rogaland for å markere tre av fredningsvedtakene. Dette er også noe av det siste Holme gjør før han slutter som Riksarkivar.

Program

Kl. 11.00 - 12.00 Øen gård i Eigersund kommune

  • Første gang på nesten 100 år at en bygning i privat eie blir fredet i Eigersund kommune.
  • Fasgardløa på Øen er en av to gjenværende i Norge.
  • Jørn Holme (Riksantikvar), Odd Stangeland (ordfører Eigersund kommune), Anja Berggård Endresen (leder RKU) kommer.

Les mer om fredningen av  Øen gård.

Kl. 14.00 - 15.00 Øvre Strandgate 60, Stavanger

  • Første bygningen i Gamle Stavanger som blir fredet
  • Mest originale/autentiske bygningen i Gamle Stavanger
  • Jørn Holme (Riksantikvar), Kari Raustein (leder kommunalstyre for byutvikling i Stavanger kommune), Anja Berggård Endresen (leder RKU) kommer.

Les mer om fredningen av  Øvre Strandgate 60.

Kl. 19.00 - 20.00 Haraldsgata 37, Haugesund

  • Skipsreder Knud Knudsen OAS (Haugesunds store sønn) tidligere privatbolig
  • Barnebarnet hans Olav Knudsen eier boligen nå
  • Jørn Holme (Riksantikvar), Arne-Christian Mohn (ordfører Haugesund kommune), Marianne Chesak (varaordfører) kommer

Les mer om fredningen av  Haraldsgata 37.

Kontaktperson