Utdanning er ikke «bare» skole; ulike veier til fagbrev

Karrieresenter Rogaland inviterer deg som ønsker å ta fagbrev, men ikke helt vet hvordan. I kurset vil du få informasjon om de ulike måtene å ta fagbrev på. Hvilken vei passer best for deg?

«Utdanning er ikke «bare» skole; ulike veier til fagbrev»

Kurset vil bli avholdt her: Rogaland fylkeskommune, fylkeshuset, Arkitekt Echoffsgate 1, Stavanger

Påmelding:

Kontaktperson