Ny RDA - en introduksjon

Ny RDA

Rogaland fylkesbibliotek viser nasjonalbibliotekets introduksjon til det nye katalogiseringsregelverket Resource Description and Access (RDA) på storskjerm (eller lerret). Strømming av kurs fra NB's lokaler i Oslo. 

Introduksjonen vil gi en oversikt over:

  • Regelverkets struktur og organisering
  • Nasjonale retningslinjer
  • Opplæringsmateriell
  • Hjelpemidler
  • Faglige forum

Målgruppen for introduksjonen er bibliotekansatte som fortsatt skal katalogisere i norske bibliotek. Mange vil ikke ha behov for å katalogisere framover, og behøver derfor ikke å sette seg inn i det nye katalogiseringsregelverket. De fleste folke- og skolebibliotek får metadata levert fra Nasjonalbiblioteket/Bokbasen eller Biblioteksentralen.

Introduksjonen vil også være lett tilgjengelig uten møte opp på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Den blir strømmet fra Nasjonalbibliotekets nettsider.  Her. Det blir også gjort opptak som vil være tilgjengelig på bibliotekutvikling.no etterpå.

Oppmøte i resepsjonen på Fylkeshuset 11:45. Det blir servert lunsj. 

Kontaktperson