Nettverkssamling for stedsutvikling - Ølen

Bilde ifra Ølen sentrum, Vindafjord kommune

Rogaland fylkeskommune inviterer i samarbeid med Vindafjord kommune til nettverkssamling i prosjektet Attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland.

Målgruppe

Målgruppe for samlingen er pilotkommunene og involverte aktører i tettstedsprosjektet. Også andre distriktskommuner og andre kommuner med mindre tettsteder i Rogaland kan melde seg på.

Andre interesserte bes ta kontakt med Ubbo Busboom før man melder seg på.

Tema

I nettverkssamlinger har vi hørt og lært mye om å utvikle attraktive tettsteder. Tettstedene utveksles med utgangspunkt i stedskvaliteten og bidra til levende og inkluderende steder med gode møteplasser og attraktive bomiljøer som bygger opp under helsefremmende lokalsamfunn. Vindafjord kommune organiserte nettverkssamling denne gangen som workshop.

Workshopen vil gi mer rom til diskusjon. Det skal jobbes med sentrumsavgrensing, trafikk og samordning av byggeprosjekter i workshop.

 

Programmet kan lastes ned her (endringer kan forekomme)

Pris

Dagpakke kr. 200 pr dag inkluderer lunsj

Middag m/dessert kr. 350 på kvelden den 27. september

Deltakere som melder seg på nettverkssamlingen men ikke møter vil bli fakturert «no-show-fee» for dagpakke, lunsj og eventuelt middag.

Overnatting

Den enkelte som behøver overnatting bestiller og bekoster dette selv.

Det fins følgende muligheter for overnatting:

Vi har avtale med (merk "Tettstaden Ølen"):

Ølen Gjestegård kr 890,-  post@olengjestegard.no

Cateringpartner  kr 495,- post@cateringpartner.no

Påmeldingsfristen har nå gått ut, det er ikke lenger mulig å melde seg på.