Nettverkssamling for stedsutvikling - Moi

Nettverkssamling for stedsutvikling

Rogaland fylkeskommune inviterer i samarbeid med Lund kommune til nettverkssamling i prosjektet Attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland 15-16. mai på Moi.

Målgruppe
Målgruppe for samlingen er pilotkommunene og involverte aktører i tettstedsprosjektet. Også andre distriktskommuner og andre kommuner med mindre tettsteder i Rogaland kan melde seg på. 

Andre interesserte bes ta kontakt med Ubbo Busboom før man melder seg på.

Tema
Denne gangen retter vi spesielt fokus på hvordan næring og trafikk kan spille en rolle i utviklingen av tettstedet. Vi har også ekstra fokus på flomfare.
Nettverkssamlingen arrangeres denne gangen på Moi i Lund kommune.

Programmet kan lastes ned her (endringer kan forekomme):

Pris
Dagpakke kr. 200 pr dag inkluderer lunsj
Middag m/dessert kr. 350 på kvelden den 15. mai

Deltakere som melder seg på nettverkssamlingen men ikke møter vil bli fakturert «no-show-fee» for dagpakke, lunsj og eventuelt middag.

Overnatting
Den enkelte som behøver overnatting bestiller og bekoster dette selv. Det er fremforhandlet en pris på kr. 990 inkludert frokost på Moi Hotell.

Bestilling sendes til post@moi-hotell.no Oppgi at du skal delta på fylkeskommunens arrangement 15-16. mai når du bestiller hotellrom.

ATP Dalene
Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på seminar for regionalplan for Dalane i sammenheng med møte i styringsgruppa 16. mai. Dersom du vil delta, finner du mer informasjon her. 

Påmeldingsfristen er ute eller konferansen er fulltegnet.
Vis innsendte svar »
Kontaktperson